[Home] [Up] [Huurvoorwaarden] [Beschikbaarheid]

Huurvoorwaarden

1. De huur van de Sitinho gaat in vanaf zaterdagmiddag 15.00 uur tot zaterdagochtend 10.00 uur. Bij de huurprijs zijn gas, water en elektra inbegrepen, behalve wanneer anders aangegeven (zie conditie 4). Direct na ontvangst van een reserveringsopdracht zal de verhuurder u berichten of het huis beschikbaar is voor de gevraagde periode. De huurder dient daarop 25 % van de huur te voldoen op Caisse d'Epargne rekeningnummer IBAN FR76 1871 5002 0004 0029 3153 436 tnv David Roche eo Aurélie Freyssenet, Brives Cherensac Frankrijk. Zodra de eerste betaling van de huurder is overgeboekt en bevestigd is door de Caisse d'Epargne wordt een bevestiging van de reservering verzonden aan de huurder, waardoor de definitieve boeking tot stand komt. De huurder betaalt het resterende bedrag, inclusief de borgsom à 150€ (zie 4) ten laatste 30 dagen voor het begin van de huurperiode bij betaling direct op onze rekening. In alle andere gevallen betaalt u 45 dagen voor het begin van de huurperiode. Bij reserveringen op korte termijn dienen het huurbedrag én de borgsom direct te worden voldaan.

De aangegeven bedragen voor huur en borg zijn netto bedragen. Als er bij overschrijving/betaling minder op onze rekening gestort wordt, door bijvoorbeeld (administratie) kosten van een derde partij, dan zal het verschil verrekend worden met de borg.

2. Na ontvangst van de totale huurkosten wordt de huurder een Carte Clé toegezonden. Deze is bestemd om aan de huisbewaarder te overhandigen op het moment dat daarom gevraagd wordt en is het bewijs dat de huur en borgsom betaald zijn.

3. Wij hebben Mevr Nathalie Pélardy bereid gevonden de ontvangst voor haar rekening te nemen. Zij zal aan het eind van uw verblijf het huis controleren en indien nodig zodanig extra schoonmaken dat het in de staat is zoals u het ook zelf zou willen aantreffen bij uw aankomst.

4. De borgsom à 150€ wordt door verhuurder na uw verblijf weer terug gestort. Kosten voor extra schoonmaak (meer dan 2 uur), elektra (alleen voor maanden met een ‘r’ in de naam) en schade door huurder of medehuurders ontstaan wordt in mindering gebracht op de borgsom.

5. Het gehuurde huis mag niet bezet worden door meer personen dan in de huisbeschrijving en op de Carte Clé is aangegeven. De verhuurder heeft het recht om extra personen af te wijzen. Er mogen geen overnachtingen in tenten of camper plaats vinden. De verhuurder zal omtrent deze zaken door de huisbewaarder ter plekke op de hoogte gehouden worden.
6. De huurder kan de reservering tot 100 dagen voor het begin van de huurperiode annuleren. Maatgevend hierbij is de datum van ontvangst van de annulering bij verhuurder. In dit geval vervalt de eerste aanbetaling. Bij annulering op een later tijdstip blijft de huurder aansprakelijk voor de gehele huurprijs. In geval van herverhuring worden de door annulering en herverhuring ontstane kosten op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.

 

Home Voorwoord De omgeving Het huis Algemene informatie Huren en Prijzen? Hoe Komt u er?